«

ICT geschillenbeslechting

Bij geschillen tussen klanten en leveranciers op het gebied van automatiseringsprojecten is de rol van de advocaat onder ander het geven van bindend advies en het met partijen samen herschrijven van de overeenkomst, waardoor een geschil omgezet kan worden in het bestendigen van hun relatie. Van Brussel heeft al dikwijls strijdende partijen bij elkaar weten te brengen, waardoor de zakelijke relatie behouden bleef.