«

Ondernemingsrecht

Van Brussel adviseerde al vele ondernemingen bij de nadere invulling van de voor rechtspersonen (zoals NV of BV) gewenste structuur. Daarnaast houdt hij zich bezig met advies aan Raden van Commissarissen, directies en stakeholders zoals aandeelhouders. Ook adviseert hij op het gebied van governance in het kader van een objectieve en evenwichtige verdeling van de zeggenschap binnen een vennootschap. Van Brussel levert vooral advies en juridische bijstand aan kleine en middelgrote ondernemingen.